Phòng họp TQT số 1

Diện Tích 180m2
Kích cỡ ( D&R) 20mx9m
Chữ U 100
Lớp Học 150
Rạp Hát 180